• Rom for innovasjon i veidriftskontrakter 

      Khalaf, Sliva (Master thesis, 2019)
      Statens vegvesen har siden 2003 lagt drift og vedlikehold av riks- og fylkesveiene ut på anbud. Veinettet er delt inn ca. 105 i geografiske kontraktsområder, og det er disse driftsentreprenørene kan konkurrere om. Når en ...