• PCB-antenner for 868 MHz 

      Kervel, Fredrik Georg (Master thesis, 2008)
      Denne masteroppgaven tar for seg arbeidet med utviklingen og karakteriseringen av to forskjellige PCB-antenner for ISM-båndene rundt 868 MHz (Europa) og 915 MHz (USA). Oppgaven er utført i samarbeid med Texas Instruments ...