• Video Socializing: An Improved System for Group Video Communication 

      Kerr, Caspar Boye Martens (Master thesis, 2020)
      Prosjektet ble iverksatt som følge av isolasjonen og asosialiteten som fulgte med Covid-19-pandemien i 2020. I denne oppgaven undersøkes utfordringer knyttet til sosialisering gjennom videokonferanseprogramvare, en løsning ...