• Alternativ og supplerende kommunikasjon hos barn 

   Gjermstad, Kirsti (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Tittel: Alternativ og supplerende kommunikasjon hos barn Problemstilling: «Hva sier forskning om fagpersoners rolle i samhandling med barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon?» Her har jeg særlig ...
  • Assistive activity technology as symbolic expressions of the self 

   Pedersen, Heidi; Søderstrøm, Sylvia; Kermit, Patrick Stefan (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BACKGROUND: Different types of assistive technologies can support participation for people with disability; nonetheless, technology can break with peoples self-image, sometimes resulting in technology abandonment. OBJECTIVE: ...
  • Barn som pårørende 

   Karlsen, Martine Fredriksen (Bachelor thesis, 2024)
   Sammendrag Problemstilling: Hvilke opplevelser og behov har barn som har en forelder med en psykisk sykdom? Introduksjon: Barn som pårørende til psykisk syke foreldre kan utsettes for belast-ninger, de ikke har forutsetninger ...
  • Betydningen av arbeid. 

   Enlid, Anne Marit Wanvik (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Betydningen av arbeid. Nøkkelord: Arbeid, psykisk utviklingshemming, betydning Bakgrunn: Det finnes mange teorier om hva det betyr for mennesker med utviklingshemming å ha et arbeid, og hvordan et arbeid påvirker ...
  • Challenges in global Indigenous-Disability comparative research, or, why nation-state political histories matter 

   Soldatic, Karen; Melbøe, Line; Kermit, Patrick Stefan; Somers, Kelly (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Globally, Indigenous people, also known as First Peoples, have the poorest health outcomes of all population groups, resulting in significantly higher rates of chronic disease, ill-health, and disability. Recent research ...
  • Depresjon hos mennesker med utviklingshemming. 

   Gutteberg, Elise (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Depresjon hos mennesker med utviklingshemming. Problemstilling: Hvordan oppleves depresjon for voksne mennesker med lett til moderat grad av utviklingshemming? Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er undersøke ...
  • Etikk etter cochleaimplantering av døve barn: En undersøkelse med fokus på anerkjennelse, identitet og språk 

   Kermit, Patrick Stefan (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2010:37, Doctoral thesis, 2010)
   This is a philosophical dissertation debating ethical aspects of paediatric cochlear implantation. Cochlear implants are technical devices capable of restoring hearing in prelingual, deaf children. The two main objectives ...
  • Hva forteller kvalitativ forskning om hvordan tjenesteytere jobber med fagfeltet seksualitet i møte med utviklingshemming? 

   Siqveland, Anders (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Hva forteller kvalitativ forskning om hvordan tjenesteytere jobber med fagfeltet seksualitet i møte med utviklingshemming? Hensikt: Hensikten med studien er å få et innblikk i hva kvalitativ forskning sier om ...
  • Hva sier internasjonal forskning om hvordan foreldre påvirkes av å ha barn med Downs syndrom 

   Fiske, Mattis (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Introduksjon/bakgrunn: Hvert år blir over hundre personer foreldre til barn med Downs syndrom i Norge. Hva innebærer egentlig det, hvilke deler av livet påvirkes, og til hvilken grad. Det å bli foreldre til et ...
  • Inclusion in Norwegian Higher Education: Deaf Students’ Experiences with Lecturers 

   Kermit, Patrick Stefan; Holiman, Sidsel Marianne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Nordic research concerning disabled higher education students has suggested that inclusion often simply means placement among non-disabled peers. Individual disabled students are the ones who must bridge the gap between ...
  • Innvirkningen av fysisk aktivitet på livskvaliteten for personer med depressiv lidelse 

   Borge, Jenny Rying (Bachelor thesis, 2024)
   Problemstilling: Hvordan kan fysisk aktivitet påvirke livskvaliteten for mennesker med depresjon? Introduksjon/bakgrunn: Mental helse har fått økt oppmerksomhet, og depresjon er en av de mest utbredte psykiske lidelsene. ...
  • Intellectual disabilities and offending behaviour: the awareness and concerns of the police, district attorneys and judges 

   Søndenaa, Erik; Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan; Envik, Robert (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Purpose The purpose of this paper is to examine the awareness of intellectual disabilities (ID) amongst professionals in the criminal justice system (CJS) and their knowledge of those persons, either as victims, witnesses, ...
  • Intellectual disabilities and offending behaviour: the awareness and concerns of the police, district attorneys and judges 

   Søndenaa, Erik; Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan; Dahl, Nina; Envik, Robert (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Purpose: The purpose of this paper is to examine the awareness of intellectual disabilities (ID) amongst professionals in the criminal justice system (CJS) and their knowledge of those persons, either as victims, witnesses, ...
  • Kommunikasjon mellom helsepersonell og personer med utviklingshemming, alvorlig og dyp grad. 

   Næss, Catrine Terjesen (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Tittel: Kommunikasjon mellom helsepersonell og personer med utviklingshemming, alvorlig og dyp grad. Nøkkelord: Alvorlig utviklingshemming, dyp utviklingshemming, helsepersonell, kommunikasjon, samspill. In ...
  • MOTIVASJON - ett steg nærmere arbeid? 

   Grotbæk, Marie (Bachelor thesis, 2019)
   Introduksjon: De fleste personene med utviklingshemming arbeider ved kommunale aktivitetssentre eller dagtilbud, og svært få er i ordinært arbeid. Utviklingshemmede ser selv på arbeid som en viktig del av hverdagen, så ...
  • Nursing student's views on the duty of care: A cross-sectional study in two countries 

   Muñoz-Rubilar, C. Amparo; Bustamantea, María Vanessa Hormazábal; De Las Cuevas, Carlos; Novo, Natalia Rodríguez; Betancort, Moisés; Kermit, Patrick Stefan; Lara Cabrera, Mariela Loreto (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   ABSTRACT Background: The shortage of nurses during the COVID-19 pandemic made it necessary to recruit nursing students to provide care. Although research suggests that the care that students provided was invaluable, their ...
  • Påverknaden av fysisk aktivitet på motorisk utvikling hjå barn med Downs syndrom 

   Vethe, Kristin Elisabeth (Bachelor thesis, 2024)
   Problemstilling: Korleis påverkar fysisk aktivitet den motoriske utviklinga til barn med Downs syndrom? Bakgrunn: Barn med Downs syndrom er ofte forsinka i den motoriske utviklinga samanlikna med barn med typisk utvikling. ...
  • Prat, les, klikk : Biblioteket som integreringsarena 

   Berg, Berit; Kermit, Patrick Stefan (Research report, 2015)
   I flere år har bibliotekene jobbet med å videreutvikle det de omtaler som flerkulturelle bibliotekstjenester. Med prosjektet «Leselyst, språk og IKT» har folkebibliotekene i de største byene tatt tjenestetilbudet et skritt ...
  • Prat, les, klikk : Biblioteket som integreringsarena 

   Berg, Berit; Kermit, Patrick Stefan (Research report, 2015)
   I flere år har bibliotekene jobbet med å videreutvikle det de omtaler som flerkulturelle bibliotekstjenester. Med prosjektet «Leselyst, språk og IKT» har folkebibliotekene i de største byene tatt tjenestetilbudet et skritt ...
  • Relasjon og utfordrende atferd 

   Thunnok, Ruethairat (Bachelor thesis, 2024)
   Problemstilling: Hvordan kan fokus på relasjon ha betydning for forebygging av utfordrende atferd hos mennesker med utviklingshemming? Introduksjon/bakgrunn: Utviklingshemming og utfordrende atferd er to temaer som ofte ...