• Frøyas framtid formes nå - Rapport fra scenarioutviklingsseminar, Frøya 12. – 13. mai 2009 

      Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Follestad, Arne; Aarrestad, Per Arild; Næss, Camilla; Skar, Birgitte; Larsen, Kari Ch.; Harvold, Kjell; Kelman, Ilan (NINA Rapport;482, Research report, 2009)
      Scenarier kan beskrives som reiser til en mulig framtid. De reflekterer ulike antakelser om hvordan dagens trender vil videreføres, hvordan kritiske usikkerheter vil virke og hvordan nye faktorer vil påvirke utviklingen ...