• Klassifisering av eksisterende bru i henhold til Eurokode 

      Lervik, Robert Halse; Larsen, Håvard; Keiseraas, Matias (Bachelor thesis, 2019)
      Bacheloroppgaven omhandler klassifisering av en eksisterende bru, Eidet bru. Klassifiseringen baserer seg på laster, lastoppsett og kombinasjoner etter Statens Vegvesens (SVV) Håndbok R412 \textit{``Bruklassifisering''} ...