• Den gode relasjon gjennom miljøterapeutisk arbeid 

      Kaur, Jasmeen (Bachelor thesis, 2022)
      Bakgrunn for valg av tema relasjonsbygging er at relasjon har en stor betydning for alle yrkesgrupper i samhandling mellom mennesker. Relasjonens betydning er avgjørende for videre samarbeid til endringer i ens liv. I møte ...