• Se meg! Hør meg! Forstå meg! 

      Katrine Witting Nordli (Master thesis, 2020)
      Temaet for denne masterstudien er: «små barns tilknytning til voksne i barnehagen». Studiens problemstilling belyser hvordan barnehagen ivaretar små barns tilknytningsbehov, og hvordan barnehagen kan være en forebyggende ...