• Designing for Gesture-Based Interaction 

      Kasper Rise (Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven undersøker mulige designmetoder og praksiser som kan brukes når man designer for gestbasert interaksjon. Metoder som research through design, literature review, design exploration, usability testing ...