• Prognosemodell fullprofilborede tunneler - Excelversjon 

      Karstensen, Sverre Husebye (Master thesis, 2016)
      Denne masteroppgaven har hatt som målsetning å starte arbeidet med å utvikle en Microsoft Excel versjon av NTNU-modellen for prognoser av fullprofilboring av tunneler. Regnearket utviklet gjennom denne masteroppgaven er ...