• Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold 

      Karoliussen, Janne (Master thesis, 2018)
      Barnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon utvikler seg i tråd med samfunnet rundt. Det norske samfunnet er blitt mer flerkulturelt og sammensatt med årene. Denne variasjonen i befolkningen vil også finne sted i barnehagens ...