• A Divided European Left? 

      Karmhus, Harald Aksnes (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven undersøker i hvilken grad den politiske gruppen Den Forente Europeiske Venstrefløy/Nordiske Grønne Venstre (GUE/NGL) i Europaparlamentet er forente i sin stemmegivning, og om dette varierer etter politikkområde. ...