• Can variation in standard metabolic rate explain context- dependent performance of farmed Atlantic salmon offspring? 

   Robertsen, Grethe; Reid, Donald; Einum, Sigurd; Aronsen, Tonje; Fleming, Ian A.; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Karlsson, Sten; Kvingedal, Eli; Ugedal, Ola; Hindar, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Escaped farmed Atlantic salmon interbreed with wild Atlantic salmon, leaving off- spring that often have lower success in nature than pure wild salmon. On top of this, presence of farmed salmon descendants can impair ...
  • Dynamics of genetic polymorphisms 

   Karlsson, Sten (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2005:17, Doctoral thesis, 2005)
  • Migration and habitat use of the landlocked riverine Atlantic salmon Salmo salar småblank 

   Davidsen, Jan Grimsrud; Eikås, Linda; Hedger, Richard David; Thorstad, Eva Bonsak; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Karlsson, Sten; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   “Småblank” is the only population of Atlantic salmon in Europe living its entire life in the river habitat without performing migrations to the sea or lakes. Home range size and habitat use were compared between an unregulated ...
  • Spatial and temporal genetic structure of a river-resident Atlantic salmon (Salmo salar) after millennia of isolation 

   Sandlund, Odd Terje; Karlsson, Sten; Thorstad, Eva Bonsak; Berg, Ole Kristian; Kent, Matthew Peter; Norum, Ine Cecilie Jordalen; Hindar, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The river-resident Salmo salar (“småblank”) has been isolated from other Atlantic salmon populations for 9,500 years in upper River Namsen, Norway. This is the only European Atlantic salmon population accomplishing its ...
  • Vandringer og habitatbruk til småblank 

   Davidsen, Jan Grimsrud; Eikås, Linda; Hedger, Richard David; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Thorstad, Eva Bonsak; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Karlsson, Sten; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport;, Research report, 2018)
   Småblank er den eneste rent elvelevende laksen i Europa, og finnes kun i øvre deler av Nam-senvassdraget. Størrelsen på bestanden er ukjent, men det er grunn til at tro at bestandstettheten har gått ned siden 1950- tallet, ...