• Tungmetaller i bekken Søra i Trondheim kommune 

      Karlsen, Thor Andre (Master thesis, 2018)
      I denne studien av bekken Søra blir konsentrasjoner av prioriterte tungmetaller og fosfor presentert for både filtrerte og ufiltrerte prøver. Bekken er betydelig påvirket av forurensning og leire, og Bekken har hatt en ...