• Effekter av metaller i laksesmolt: Hovedsakelig jern og kobber 

      Karlsen, Silje Sæther (Master thesis, 2013)
      Denne masteroppgaven ble skrevet etter ønske fra Nofima i Sunndalsøra. Oppgaven skal i første omgang omfatte hvordan tungmetaller, med hovedfokus på jern og kobber, påvirker laksesmolten. Tungmetallene aluminium, sink og ...