• Håndtering og forståelse av ungdom med rusproblematikk 

      Karlsen, Per Stenstad (Bachelor thesis, 2023)
      Denne oppgaven omhandler rusfeltets kompleksitet og ulike måter rusmisbruk har blitt forstått opp gjennom tidene. Metoden som har blitt anvendt er litteraturstudie. Oppgaven drøfter hvorvidt rusmisbruk blant ungdommer kan ...