• Relasjoner i psykisk helsearbeid 

      Karlsen, Ingvild Marie Mjønner (Bachelor thesis, 2020)
      Sammendrag Tittel: Relasjoner i psykisk helsearbeid Introduksjon/bakgrunn: I bedringsprosesser i psykisk helsearbeid er relasjonen mellom pasient og helsepersonell avgjørende for om bedringsprosessen får et positivt ...