• Kjøling av rågass fra aluminium elektrolyseceller 

      Karlsen, Hanne Mari (Master thesis, 2009)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke ulike konsepter for kjøling av rågassen i et av renseanleggene ved Hydro Sunndal. Det er foretatt en gjennomgang av aktuelle metoder, og metodene er evaluert og sammenlignet med ...