• Hva er sykepleiers rolle i rehabilitering av slagrammede? 

      Gundersen, Tom Kenneth; Karlsen, Bjørn; Johansen, Oddbjørn (Bachelor thesis, 2009)
      Hjerneslag rammer mange mennesker og konsekvensene er ofte store. En sykepleier har en viktig rolle i den tverrfaglige rehabiliteringen, og vi ønsker å sette ord på hvordan en sykepleier gjennom sin rolle kan hjelpe en ...