• Diffie-Hellman based key exchange 

      Karina Maria Vallejos (Master thesis, 2019)
      Vi presenterer formaliserte sikkerhetsbevis av flere nøkkelutvekslingsprotokoller som kombinerer ulike definisjonelle tilnærminger og resultater for å definere sikkerhet og andre analytiske fordeler for nøkkelutveksling. ...