• Energisparetiltak for belysning i lavtrafikkerte tunneler 

      Karahasan, Abdulah (Master thesis, 2011)
      I dag finnes det mange tunneler med gamle belysningsanlegg. De eldste vil i hovedsak bestå av høytrykksnatrium (HPS) og lavtrykksnatriumlamper (NaL), mens nyere anlegg stor sett har hvitt lys i indre soner av tunnelen og ...