• Data Adaptive 2-D Tracking Doppler for High-Resolution Spectral Estimation 

   Karabiyik, Yücel; Avdal, Jørgen; Ekroll, Ingvild Kinn; Fiorentini, Stefano; Torp, Hans; Løvstakken, Lasse (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Spectral broadening in pulsed-wave Doppler caused by the transit-time effect deteriorates the frequency resolution and may cause overestimation of maximum velocities in high-velocity blood flow regions and for large ...
  • Navigated Ultrasound Imaging: 3D Reconstruction of Artery Geometry and Flow 

   Karabiyik, Yücel (Master thesis, 2013)
   Atherosclerosis is a disease in which plaque builds up inside the arteries and causes the arteries to harden and narrow. The diagnosis of atherosclerosis and quantification of the extent of atherosclerosis nowadays depend ...
  • Quantitative Doppler analysis using color flow imaging and adaptive signal processing 

   Karabiyik, Yücel (Doctoral theses at NTNU;2017:227, Doctoral thesis, 2017)
   Kvantitative Doppler-m˚alinger fra farge-Doppler ved bruk av adaptiv signalprosessering Medisinsk ultralyd er et viktig verktøy i obstetrikk for ˚a vurdere mors helse og fosterets utvikling gjennom svangerskapet. ...