• Bedre å be om tilgivelse enn tillatelse? 

      Kapskarmo, Edda (Bachelor thesis, 2019)
      Temaet for denne oppgaven er hvordan Saltdal kommune som organisasjon forholder seg til å være oppført i Register om Betinget Godkjenning og Kontroll. Heretter benevnt med akronymet; ROBEK. Utgangspunktet for studien har ...