• Bacheloroppgave Dressmann 

      Kandidat: 10013 (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikten med oppgaven er å avklare om Dressmann fremdeles vil være et av Nordens største motekjeder for herrer om fem år. For å beskrive hvorledes Dressmann kan fortsette å være et av de ledende tekstilaktørene, var en ...