• TexTraClus: A Spatio-textual Sub-trajectory Clustering Framework 

      Kanck, Kristian (Master thesis, 2021)
      Mengden romlig og tekstuell data generert av Big Data-platformer vokser stadig raskere. Å forstå bruksmønster og identifisere nye trender blir viktigere for både markedsføring, politikk og sosialt samhold. Utfordringene ...