• Separering av fellessystem i Hommelvik 

      Kampenhaug, Snorre Flåten; Lågeide, Håvard (Bachelor thesis, 2022)
      Avløpssystemet i Hommelvik opplever kapasitetsproblemer i avløpsnettet på grunn av større mengder fremmedvann som legger beslag på kapasiteten. Som følge av dette har man en svært negativ miljøsituasjon, hvor det slippes ...