• Evig eies kun et dårlig rykte - rusreformen i et brukerperspektiv 

      Kalvik, Ilja Nikoline Buvarp (Bachelor thesis, 2021)
      De siste årene har narkotikapolitikken i flere land vært gjenstand for omfattende reformer, gjennom ulike former for avkriminalisering. Argumentasjonen for slike reformer er hovedsakelig å redusere stigmatisering av brukere ...