• Gynekologisk kreft og seksuell helse 

      Kalvik, Eline (Bachelor thesis, 2020)
      Sammendrag Tittel: Gynekologisk kreft og seksuell helse Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse utfordringene og konsekvensene gynekologisk kreftbehandling kan ha på kvinners seksuelle helse og hvordan sykepleiere ...