• Optimalisering av Romanowsky-farging på serøse væsker 

      Berntsen, Ingrid; Kalsaas, Marthine (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn: Hensikten med denne oppgaven gitt av seksjon for cytologi, avdeling for patologi, St. Olav Hospital, var å optimalisere forbehandling av pasientprøver med serøse væsker, samt å optimalisere den eksisterende ...