• Feilanalyse og tilstandsovervåkning av togdeteksjonssystemer 

      Kallerud, Olav (Master thesis, 2016)
      Denne rapporten tar for seg hvordan man kan forbedre og opprettholde pålitelighet og tilgjengelighet av sporfelter, som en del av sikringsanlegget på jernbanen. Metodene som gjennomføres for å belyse denne oppgaven er en ...