• Evaluering av dual-mix prosess for LNG-produksjon i arktisk klima 

      Just, Kristian Joakim (Master thesis, 2011)
      LNG-produksjon i arktisk klima innebærer store temperaturvariasjoner som har innvirkning på både utstyr og kraftproduksjon. DMR-prosessen som evalueres er luftkjølt og benytter blandet kuldemedium i begge kjølekretsene. ...