• Merkeoppmerksomhet på sosiale medier 

      Julie Lanes Severinsen Julianne Kristine Fjær Hilde Brennmoen Tollan (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvordan en bedrift kan opparbeide seg merkeoppmerksomhet ved å bruke sosiale medier som et verktøy i sin markedsstrategi. Markedsføring er et fagområde i konstant utvikling, og i ...