• Skolen som arena for avdekking av omsorgssvikt 

      Julie Hauger Arikan (Bachelor thesis, 2019)
      Denne studien har oppmerksomheten mot tematikken omsorgssvikt. Som lærerstudent, og barnevernpedagog, ser jeg på denne tematikken som svært viktig i arbeid med barn og unge. Som forskning viser, blir 21% av barn og unge ...