• Tilrettelegging for god ICE-prosjektering 

      Jovik, Linn Therese (Master thesis, 2012)
      Bygningsinformasjonsmodeller er på vei inn i byggebransjen, et verktøy som knytter leveranser fra prosjekteringsgruppen i et prosjekt sammen i objektmodell. Med felles leveranse er felles arbeidsform neste steg. Integrated ...