• En Eksperimentell og Numerisk Analyse av Heftsonen i Murverk 

      Buan, Jonas Lundli; Joseph, Dilush Dennis (Master thesis, 2014)
      I løpet av de siste tiårene har en holdningsendring i samfunnet sørget for strengere krav til generelt energiforbruk. Fokuset rundt oppgradering av den allerede eksisterende bygningsmasse har økt kraftig. En betydelig andel ...