• Beskrivende radiografer ved skjelettrøntgen-undersøkelser 

      Uglebakken, Odd-Markus; Sættem, Malin Myhre; Jorgio, Rod-al-jay Tugade (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: I hvilken grad kan beskrivende radiografer oppnå samme diagnostiske nøyaktighet som radiologer? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke i hvilken grad beskrivende radiografer kan oppnå samme diagnostiske ...