• Implementering av FMECA i utvikling av små satelitter 

      Moen, Ada Kristine Ocares; Sjøvold, Eivind; Jordheim, Ola (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven ble startet som et initiativ fra Evelyn-Honorè Livermore, leder av HYPSO prosjektet ved NTNU i Trondheim. HYPSO-teamet utvikler en hyperspektral avbildingssatellitt, med hovedformål om å kartlegge ...