• Creation of a software programmable hardware interface 

      Jordet, Ludvig Samuelsen (Master thesis, 2019)
      Gjennom arbeidet med denne oppgaven ble det laget to forskjellige maskinvaredesign. Den første var en konfigurerbar komponent som implementerte b˚ade UART, SPI og I2C. Denne ble laget for ˚a finne ut hvorvidt dette kunne ha ...