• Rammevilkår for bokproduksjon i Norge og konkurrerende land 

      Joplassen, Eskil Andreas; Busk, Fredrik Risanger; Putten, Gunnar (Bachelor thesis, 2011)
      NORSK: Denne rapporten bygger på et ønske fra oppdragsgiver om å kartlegge vilkår for bokproduksjon i Norge i et konkurranseutsatt marked der Norsk bransje taper markedsandeler mot trykkerier i utlandet som har evne og ...