• Bruk av værprognoser for optimal styring av snøsmelteanlegg 

      Jonsson, Kristin Bøgeberg (Master thesis, 2014)
      Denne rapporten gir en oversikt over hvordan snøsmelteanlegg vanligvis styres i dag, hvordan energibruken varierer ut fra ulike faktorer og hvordan værprognoser kan benyttes til optimal styring av slike anlegg. Dagens ...