• Analyse av presisjon i leveranser til norske byggeprosjekter. 

      Steinveg, Jon Lillemyr; Johnsrud, Lars Elling (Master thesis, 2016)
      Hensikten med oppgaven er å bidra til økt kunnskap om presisjonen i leveranser til norske byggeprosjekter og bidra til at andelen presise leveranser kan økes. For å innfri hensikten med oppgaven er det formulert fire ...