• Optimal bruk av energikilder i drift av svømmehall 

      Johnsen, Vegard Blomseth (Master thesis, 2016)
      I dagens samfunn med stort fokus på energieffektivitet og energibesparelse er det viktig å se på byggningers energibruk da disse står for 40 % av energibruken i Norge. Idrettsbygg er den kategorien bygg som har tredje ...