• Legging av rørgater med PU-skum som omfylling 

      Johnsen, Nina (Master thesis, 2017)
      Ved tradisjonell utbygging av nedgravde rørgater benyttes pukk eller knuste masser som omfyllingsmasse rundt rørene. Hensikten er å sørge for at rørene ligger stabilt i grøfta, og i tillegg forhindre skader på rørene. Pukk ...