• Simulering av betingede, monotone stokastiske felt 

      Johnsen, Marie Fjær (Master thesis, 2007)
      Vi studerer en monoton prosess i én dimensjon i en Bayesiansk setting. Vi formulerer to monotone a priorimodeller: en trunkert `Gaussian Random Field'-modell og en markovkjedemodell, samt algoritmer for å simulere fra ...