• Tolkning av krypparametere fra CRS-forsøk 

      Johnsen, Kari Elisabeth Lien (Master thesis, 2016)
      I den siste tiden er det blitt rettet større fokus mot levetidsaspektet i byggeprosjekter. Konstruksjoner skal ofte dimensjoneres for 50 til 100 år frem i tid, noe som blant annet betyr større krav til beregning av ...