• Mål- og resultatstyring i arbeids- og velferdsetaten 

      Johnsen, Joakim Halstadtrø (Bachelor thesis, 2020)
      Oppgaven tematiserer mål- og resultatstyring i Arbeids- og velferdsetaten. Den første hypotesen er at mål- og resultatstyring fører til frikobling mellom organisatoriske mål og organisatorisk praksis. Den andre hypotesen ...