• Ergoterapeuters praksis beskrevet gjennom doing, being, belonging og becoming 

      Jacobsen, Cecilie Wefald; Johnsen, Helen Inger Sisko Anna (Bachelor thesis, 2021)
      Innledning: Denne studien fokuserer på norske ergoterapeuters praksis, og deres opplevelser og erfaringer knyttet til arbeidshverdagen. På bakgrunn av tidligere forskning sees det et behov for å undersøke norske ergoterapeuters ...