• Distribuert modellvisualisering i VR 

      Foss, Fredrik; Johansson, Marcus Benjamin (Bachelor thesis, 2019)
      Målet med denne oppgaven var å utvikle en prototype for RUFO AS der RUFO-representanter og kunder kunne møtes i et virtuelt møterom for å se på og diskutere designet til transportkasser i et 1:1 forhold, før kassene ble ...