• Etterlevelse av basale smittevernrutiner ved blanding av antibiotika 

      Johanson, Solveig Kristine (Bachelor thesis, 2021)
      Innledning: Studien ble utført i mars 2021 og inkluderer sykepleiere på ortopedisk avdeling ved St. Olavs hospital. Hensikten med studien er å kartlegge etterlevelsen av basale smittevernrutiner i prosedyren for tilberedning ...