• Hva bør være styrende for god energiledelse i Forsvaret? 

      Johansen, Trygve (Master thesis, 2014)
      Forsvarsbygg har gjennomført prosjektet Energiledelse i Forsvaret, fase 1 i tidsrommet 2006-2010 og er nå i gang med fase 2 som skal avsluttes i 2016. Min oppgave var å undersøke hva som kunne være styrende for god ...